Tarieven

De tarieven voor vertalingen liggen tussen de € 0,16 en € 0,20 per woord (computertelling), afhankelijk van de aard en de omvang van de tekst, de gewenste levertermijn en of het een beëdigde vertaling betreft. Het minimumtarief bedraagt € 50. Voor opdrachten waarbij geen woordprijs kan worden berekend, zoals correcties of aanpassingen van bestaande vertalingen, wordt een uurtarief van € 75 gehanteerd.

Voor tolkwerkzaamheden op locatie, per telefoon of videoconferentie geldt een uurtarief (vanaf € 80) of een dagtarief (€ 350/dagdeel en € 650/dag), exclusief voorbereiding en reiskosten.
Alle genoemde prijzen zijn ex btw (21%).
Er zijn speciale tarieven van toepassing voor vertaalbureaus.

Vertaalbureau Schedler is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 01157029. Op alle werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door leden van de Vereniging van SIGV- Gerechtstolken en Juridisch Vertalers van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht d.d. 19 januari 2012, dossiernummer 40483447.