De vertaaltarieven liggen tussen de 16 en 20 eurocent per woord (computertelling), afhankelijk van de aard van de tekst, de omvang en de gewenste levertermijn. Het minimumtarief bedraagt 50 euro. In geval van grote vertalingen kan een kwantumkorting worden verleend. Voor opdrachten waarbij een woordprijs niet van toepassing is, zoals correctie of aanpassing van bestaande teksten, geldt een uurtarief van 60 euro. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Voor tolkwerkzaamheden kan, afhankelijk van de opdracht, een uur- of dagtarief worden overeengekomen.

Voor tolk- en vertaalbureaus gelden speciale tarieven. 

Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing die onder nr. 1947 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de provincie Groningen. Op aanvraag ontvangt u hiervan een exemplaar.